22 mars 2018

Dag 30

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 30 - 22 mars - Dagens bibelläsning: Hab 1:12-24


   Bön: Herre, tack för att du gett oss gåvan att kunna tro. Idag vill vi be om hjälp, att tillsammans med den helige Ande kunna lyfta och skapa utrymme för det lokala, ideella ledarskapet. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.

Varför slutar inte folk att tro på Gud?

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
                   ___________________________________________

- Från rupeba.se september 2008 -
Under upplysningstiden var det många som trodde att tron på Gud var ett övergående fenomen. Det kanske skulle ta en generation, men sedan skulle gudstron förpassas till museernas värld. I den moderna vetenskapen fick allt en ny förklaring som inte måste luta sig på Gud. Nietzche förklarade senare att ”Gud är död”.

I dag, 150 år senare, så har religionens plats inte minskat utan ökat. Det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu och man kan ju fråga ”Varför slutar inte folk att tro på Gud?”

Några amerikanska hjärnforskare har skrivit en bok som heter just ”Why God won´t go away”. Hjärnforskarna har gjort mätningar på hjärnans aktiviteter mediterar bland annat på kristna nunnor som ber. Resultatet visar att bön och meditation aktiverar delar av hjärnan som annars inte är aktiva. Det finns alltså delar av hjärnan som bara aktiveras i bön.

Resultatet kanske inte är oväntat för oss som tror att Gud har skapat människan med kapacitet för att ha en levande relation med Gud. Om du inte är troende, eller om du inte ber använder du alltså inte din fulla hjärnkapacitet.

Man kan ju tycka att det är synd om ateisterna som genom att bara använda en del av hjärnkapaciteten tror sig veta något om Gud som bara kan upplevas i den del av hjärnan som de inte använder. (Vill du läsa mer kan du läsa ”Why God won´t go away” av Andrew Newberg, Eugene D´Aquili och Vince Rause)

Livets mening är att leva i harmoni med Gud, sig själv och andra människor. Gud har skapat oss med en längtan att höra ihop med Gud. Det finns i oss ett rop efter Gud och eftersom ropet finns i oss kan vi aldrig springa ifrån det. Vi kan ju aldrig springa ifrån oss själva hur fort vi än springer. Det är kanske därför som folk inte kan sluta tro på Gud!

/PB

21 mars 2018

Dag 31

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
 
"Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 31 - 21 mars - Dagens bibelläsning: Nah 1:7-15 

    Bön: Herre, vi ber om nåd. Vi ber om ett uppvaknande bland ditt folk, vi ber att orden "Det är dags nu" ska få väcka och kalla ditt folk i det du Jesus vill göra i vårt land just nu. 
    Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.

20 mars 2018

Religionssammanblandning

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
____________

Från rupeba.se - september 2008

Religionssynkretismen breder ut sig i dag. Det vill säga att man blandar samman religionerna. Man tar det man tycker om från de olika religionerna och låter det smälta ihop till sin egen blandning.


Många religionssociologer påstår att sekulariseringen är en myt. Det är inte så att religionens betydelse har minskat, det är bara det att den flyttat från kyrkorna till den privata sfären.Se bara hur det ser ut i bokhandeln (som säljer det människor efterfrågar). Du kan hitta många hyllmeter med alternativa ockulta religioner, men det kan vara svårt att hitta en Bibel (som är världens mest lästa bok). Det är som i snabbköpet. Var och en går omkring bland religionerna och plockar ihop sin egen matkorg, sin egen blandning.


Bibelns Gud hatar religionssynkretism. Stora delar av Gamla Testamentet handlar om hur folket ständigt går vilse och börjar tillbe andra gudar. Det är inte så att man slutar att tillbe Gud. Det är bara det att man dyrkar andra gudar vid sidan av Gud. Då Israels barn övergick från att vara nomader till att bli ett fastboende jordbrukande folk, tyckte man det var praktiskt att vid sidan av Gud även tillbe fruktbarhetsgudar som Baal och Astarte (se Domarboken).


Många år senare utbrister Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21).Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamma i går som i dag. Så Elias ord är lika relevanta i dag:Är det Herren som är Gud, så följ Herren!


I dag breder religionssynkretismen ut sig i de kristna kyrkorna. Många präster och pastorer deklarerar att vi alla tillber samma Gud även om vi uttrycker det på olika sätt. Man uttrycker det så att religionerna är olika fönster mot Gud. Många, även kristna, menar i dag att religionerna bara är olika vägar till Gud.


I tidningen "Mitt i Nacka" (2008-09-23) skriver kyrkoherden i Nacka församling en insändare. Han reagerar på tidningens rubriksättning, "Gud och Allah flyttar ihop", då man i en tidigare artikel skriver om det nya Guds hus i Fisksätra. Kyrkoherden hävdar att Gud och Allah är samma Gud och man kan ju inte flytta ihop med sig själv. Kyrkoherden skriver: "Det finns bara en Gud, som vi alla lever, verkar och en dag dör i. Men namnen på och bilderna av denna verklighet är många".


Konsekvensen av detta synsätt är att kyrkoherden, för variationens skull, lika gärna kan predika ur Koranen, eftersom Islam bara är en annan bild, ett annat fönster, där man kan se på samma Gud.


Konsekvensen av detta synsätt är vidare att Jesus totalt missuppfattat situationen och att det var helt i onödan som Jesus led och dog på korset. Det fanns och finns ju så många andra alternativa vägar och fönster till Gud som inte är beroende av korset.


Vi borde kanske lyssna mer på de gamla profetrösterna i vår tid: "Hur länge skall ni halta till bägge sidor..."


---------------------------
Detta var ännu ett inslag i serien om strömningar i kristet tänkande i dag.
peppebaron
www.rupeba.se

Dag 32

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
 
"Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 32 - 20 mars - Dagens bibelläsning: Mika 5:2-8
  • Bön: Jesus Kristus, tack att du var villig att lämna himmelens härlighet och låta dig födas i Betlehem. Jesus, du är i sanning den Gode Herden, tack för att du för din hjord fram i seger!
  • Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen