Nordic Choice Hotels

15 okt. 2017

Tidig söndagsmorgon den 15 oktober

Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

På väg hem från bilsemester i Europa...

Den gångna veckan har Rut och jag skickat in våra bidrag till "365 raske". Vad är då "365 raske"? Jo det är en andaktsbok för tonåringar i konfirmationsåldern som ska ges ut av Frälsningsarmén i Norge. Ett antal personer har ombetts att skriva trettio andakter på ett speciellt tema. Dessa teman kommer sedan att återkomma utspritt över hela året.

Det temat Rut och jag fått är "Å lese bibelen". I onsdags sände vi in våra trettio miniandakter om att läsa Bibeln och  nu ber vi om Guds välsignelse över andaktsboken, alla som arbetar med att få den färdig och framför allt alla konfirmander och andra som kommer att läsa den. Konfirmationen är en starkt växande verksamhet inom Frälsningsarmén i Norge.

Under veckan var jag inne i en Jysk-butik. Till min förvåning såg jag en hel vägg fylld av Buddha-statyer. Och jag funderade: Hur i all världen är det möjligt att man i en heminredningsbutik lanserar en symbol för Buddismen som en heminredningsprydnad, då man samtidigt är paniskt förskräckt för att något som påminner om kristendomen syns i det offentliga rummet. Det är till och med så att det finns en utbredd oro för att sjunga "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen.

Är det så att man tänker sig att en Buddha-bild är något ofarligt, medan den minsta antydan om Gud och Jesus kan påverkar hela livet?

Jag tänker vidare: För inte så länge sedan var det straffbart att smuggla in en Bibel i det som då var Sovjetunionen. Man kunde till och med hamna i fängelse om man försökte smuggla in Biblar. Det ateistiska Sovjetunionen måste ha varit livrädda för att släppa in Biblar i landet. De måste verkligen ha haft en stor tro på kraften i Guds ord.

Tänk om vi kristna kunde tro lika mycket på kraften i Guds ord som man gjorde i det ateistiska/kommunistiska Sovjetunionen?

Men vi har inte bara besökt Jysk under semestern. Vi har också besökt några Guds hus. Vi har bland annat besökt detta gudshus som byggdes för länge sedan.

Kyrkan ligger på en höjd över staden och från kyrkan har man en milsvid utsikt över den stora staden och den stora flodensom rinner genom den.

Här kommer en fråga till alla läsare: Är det någon som känner igen kyrkan på bilden? Frågan är: I vilken stad återfinner man denna kyrka?

Den första som svarar rätt på frågan utlovas ett pris! Ditt svar kan du lägga ut som en kommentar på vår facebok-sida HÄR.

Nu är det bara sista etappen kvar på hemresan. I morgon är det måndag oc en ny vecka. Jag kommer att skicka ut hel del böcker som har beställts de senaste veckorna.

Ha en välsignad ny vecka!
Peter Baronowsky

14 okt. 2017

Vi behöver varandra

Steg åtta i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.

Bilden: Från den norska publiceringen av Ti Steg mot Tro
Cykelhjulet


Tänk dig ett cykelhjul med fyra ekrar. Om inte navet sitter i centrum av hjulet, eller om en av ekrarna är för lång, så kommer hela cykeln i obalans och kommer att skumpa upp och ned bortöver vägen.

Så är det också i det kristna livet. Navet, centrum i det kristna livet, är Jesus Kristus. Om inte han får vara centralgestalten som genomsyrar allt annat i livet kommer det kristna livet i obalans.

Av de fyra ekrarna, som måste stå i balans med varandra, handlar två om kommunikationen uppåt: bön och bibelläsning. De två andra har att göra med kontakten till dem vid vår sida, våra medmänniskor: gemenskap och tjänst.

Detta steg och de två återstående stegen i tiostegsprogrammet handlar om dessa fyra ekrar:

-förhållande till andra/gemenskap – steg 8

-bön – steg 9

-bibelläsning – steg 9

-uppgift/tjänst – steg 10


Kristi kropp

Att bli född på nytt innebär att bli född in i ett nytt sammanhang, in i en ny familj. För att beskriva denna nya familj, församlingen/kåren, använder Bibeln flera olika bilder:

-en kropp (Kristi kropp), där varje person är en lem, en del av kroppen.

-ett vinträd, där varje person är en gren i vinträdet.

Bägge bilderna skildrar en levande, fast sammanknuten enhet, där varje del är beroende av helheten.

-det är svårt för en tumme att överleva om den inte är förenad med resten av kroppen

-det är svårt för en gren att överleva om den inte sitter fast vid trädet

-det är svårt för en kristen att överleva om han eller hon inte är fast förenad i en kristen gemenskap.

Vi behöver varandra

Att komma med i en grupp, församling/kår, innebär mycket positivt. Vi får stöd av varandra, uppmuntran, gemenskap och tillhörighet. Men det kan också innebära nya problem. Vi får nya hänsynstaganden och förpliktelser mot varandra.Det krävs mycket tålamod för att lära sig lev i den nya familjen/kåren/församlingen. Ibland kan det till och med kännas som om det kristna livet vore mycket enklare att leva om inte alla de andra fanns med och skapade störningar i min tillvaro. Vi måste lära oss att förstå att den kristna gemenskapen/kåren/församlingen inte är fullkomlig. Man blir inlemmad tillsammans med andra som också de är ofullkomliga och i tillväxt.Men det är nödvändigt för varje kristen att låta sig förenas i en kristen gemenskap för att både och ge hjälp, styrka och kärlek.

Mina med-lemmar

Då jag har blivit en lem i Kristi kropp är jag omgiven av andra människor som också de är lemmar. De är mina med-lemmar.På samma sätt som det är i den mänskliga kroppen, har en lem i Kristi kropp inte samma grad av gemenskap med alla de andra lemmarna. Tummen har till exempel närmare gemenskap med de andra fingrarna än med tårna.Varje kristen borde få uppleva styrkan av att vara förenad på tre olika nivåer:1 – Min allra närmaste med-lemmar

Varje kristen borde ha någon eller några (1-4 personer) att dela det personliga livet med i ett nära förhållande:

-någon att dela vardagens glädjeämnen, sorger och misslyckanden med

-någon att tala personligt med

-någon att be tillsammans med för att kunna hjälpa varandra med uppmuntran och tillrättavisning

Bland Jesu lärjungar var det tre som stod Jesus speciellt nära. Stunderna av största glädje och djupaste förtvivlan delade Jesus bara med dessa tre. Upplevelsen på härlighetens berg (Matt 17:1), och Jesu bönekamp i Getsemane (Matt 26:37).Har du någon som du kan dela dina bekymmer och glädjeämnen med? Har du någon som du kan be personligt med? Om du inte har det, kan du be Gud att hjälpa dig att finna någon och sedan vara uppmärksam i din omgivning på olika möjligheter Herren sänder i din väg.

2 – Den lilla gruppen

Alla borde få vara med i en levande grupp där man kan samtala och lära av varandra. En studiegrupp, bönegrupp, samtalsgrupp eller rote (ca tio personer). En grupp där man får näring, växtkraft och träning genom varandra.Jesus hade en sådan grupp omkring sig. De var tolv personer som levde tillsammans med Jesus. De lyssnade, såg, samtalade och tränades. De var lärjungar som utvecklades och växte i den lilla gemenskapen. Ibland lyckades de bra, ibland misslyckades de och kund då få hjälp och vägledning i gruppen för att lyckas bättre nästa gång.Finns det någon böne- eller bibelstudiegrupp i det sammanhang där du står? Kan du vara med att starta en sådan grupp?

3- Kåren/församlingen

Alla kristna bör vara med i en kår eller församling. Församlingen ger oss tillfälle att komma tillsammans för undervisning, lovprisning, förbön och inspiration.Jesus hade en större grupp av människor som hörde till honom. Vid ett tillfälle utser han 72 personer ur den gruppen som han sände ut (Luk 10:1).

Tillhörighet

Det är viktigt för en kristen att höra till en församling. Ja, till och med livsviktigt. Det är viktigt att du låter dig inlemmas och blir en del av Kristi kropp, inte bara för att du ska få ut så mycket som möjligt av gemenskapen, utan också för att du ska ge något till gemenskapen.Just du är nämligen viktig! Det betyder något att du finns med. Din närvaro är betydelsefull. Om du mister en lem på din kropp, är det något som saknas. Du lider brist på något.Så är det också i kåren/församlingen. Du är skapad för att höra till. Du behövs. Både du och kåren/församlingen lider brist på något om inte du är med.Det är alltså viktigt både för dig och för kåren/församlingen att du gör följande bekännelse och bön till din egen och att du tar konsekvenserna av den: ”Jag bekänner att jag tillhör Kristi kropp på jorden. Jag vill också vara praktiskt inlemmad och förenad med andra kristna i kåren/församlingen”.

13 okt. 2017

Vad läser du?

Söker du efter något att läsa som både är upplysande, uppmuntrande och utmanande? 

Gör ett besök i AFFÄREN och läs mer om våra böcker. AFFÄREN  finner du HÄR.

9 okt. 2017

Kåren som inte ville dö

Berättelsen om en liten kår i Norge som vägrade att dö:

 (Bilden: Arkivbild från en helt annan liten fin kår i Norge)
 

Kårledarna bodde två mil från kåren och en kväll ringde frun som bodde i huset närmast Frälsningsarmén och talade om att ljuset stod på i Frälsningsarméns lokal. Det är lätt hänt då man lämnar kåren i fullt dagsljus och det sedan skymmer på.

Kårledaren satte sig i bilen och körde till kåren och släckte ljuset och sedan tillbaka, totalt fyra mil. Några veckor senare hände samma sak igen.


Kårledaren gick då över till grannhuset och tackade frun för hjälpen med att ringa. Sedan frågade kårledaren om hon inte kunde få lämna en nyckel till Frälsningsarmén så att frun kunde gå över och släcka om det skulle hända igen. Det ville frun gärna göra.


Efter ett dag började också mannen att engagera sig och körde till mataffären flera gånger i veckan för att hämta mat som affären skänkte till Frälsningsarméns matutdelning.


Det ena ledde till det andra. Paret gick en alfakurs på Frälsningsarmén och blev frälsta. Och nu, har de blivit invigda till frälsningssoldater. Två resursstarka nya soldater ställer sig med i Guds armé.


Det hela började med en enkel fråga. Det påminner mig om då Jesus frågade en grupp arbetslösa varför de stod sysslolösa på torget. De svarade att det berodde på att ingen frågat efter dem och ingen hade lejt dem.


En fråga i rätt stund kan förvandla en människas liv. När frågade du sist en människa om hon ville bli frälst?


(Inlägget har tidigare publicerats på rupeba.se 2013)
/PB

8 okt. 2017

Tidig söndagsmorgon den 8 oktober

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Vad gör egentligen en pensionär? Jag har personligen mycket kortvarig erfarenhet av att vara pensionär, men det ser ut som det för min del innebär att fortsätta att göra det jag gjort i över fyrtio år: Läsa, Skriva, Tala.

Läsa
Förutom att läsa Bibeln försöker jag hinna med att läsa en del annat. Ur bokhyllan råkade jag ta en bok av P-O Engquist som heter "Lewis resa". Jag började visst läsa den boken för ett par år sedan. Bokmärket låg på sidan 297 och det är lika mycket kvar av boken.


Boken är en roman om Lewi Petrus och pingstväckelsens framväxt i Sverige. Det var inte alltid så lätt att vara pingstvän under den första tiden. Signaturen Eld skrev i Dagens Nyheter om pingstvännerna som andliga smittbärare. Och hur gör man med de som är bacillbärare? Man internerar dem för att skydda resten av befolkningen. DN skriver om pingströrelsen som "själslig besmittelse" av Sverige och de risker för vår "urgamla religion" som slappheten mot pingströrelsen skapat.

Då jag läser detta noterar jag att det liknar väldigt mycket det som Dagens Nyheter tidigare hade skrivit om Frälsningsarmén och senare om Livets Ord. Historien upprepar sig.

Skriva
Förutom det dagliga skrivandet räknar jag med att komma ut med en ny bok före jul och en nästa år. Dessutom håller jag på med en del andra skriverier som jag åtagit mig att skriva.


Tala
Sedan Rut och jag för mer än fyrtio år sedan drabbades av Gud och fick våra liv totalt förvandlade har vi anlitats som talare i många olika sammanhang. Nu är vi pensionärer, men vi har en del engagemang som vi har tackat ja till: Bibelhelger på Templet i Stockholm, i Trollhättan, Torshamn (Färöarna), Kristiansund (Norge) och Örebro. En kurs för socialarbetare i Frälsningsarmén och en äktenskapskurs i Danmark för officerspar.

Det kan kanske se ut att vara mycket, men då Rut och jag sent omsider blev officerare i Frälsningsarmén skrev vi på att vi lovade att älska och tjäna Gud så länge vi lever. Och vi slutar ju inte att leva bara för att vi har blivit pensionärer.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky


7 okt. 2017

Tillväxt. Vill du övervinna prövningar och frestelser?

Steg sju i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
 
Bilden: Från den norska publiceringen av "Tio steg mot tro"
Guds vapenrustning
Steg 6 handlade om att ta emot och bli fylld med Guds kraft. Det kan kanske vara en fantastisk upplevelse där vi riktigt känner att Gud kommer oss nära och fyller oss med sin kraft. Vi kan kanske till och med känna oss så starka att vi tror att vi aldrig mer kommer att kunna falla, ja till och med att vi aldrig mer ens kan bli frestade.
 
Då vi känner oss så självsäkra att vi tror att vi aldrig kommer att kunna falla, då gäller det att se upp, för då lever vi i ett självbedrägeri. Alla människor blir frestade, alla människor misslyckas på det ena eller det andra området, mer eller mindre ofta.
 
Till och med Jesus, fastän han var Guds egen son, blev allvarligt frestad av djävulen. Detta skedde strax efter det att Jesus hade blivit uppfylld av den Helige Ande (Luk 4:1-14).Men Jesus övervann frestelsen och kunde gå vidare ännu starkare. Det står att han återvände från frestelse med ”Andens kraft inom sig” (Luk 4:14).
 
Den som möter en frestelse och övervinner den blir alltså starkare än om han aldrig hade mött frestelsen. Frågan, då det gäller vår tillväxt, är alltså inte om vi möter frestelse, utan hur vi möter frestelserna.
 
Det finns en positiv och en negativ sida i varje prövning och frestelse. Den negativa sidan är att det finns en risk att falla i den och skada oss själva och våra medmänniskor. Det positiva är att i varje prövning och frestelse finns det en möjlighet för tillväxt.
 
Det är den positiva sidan Jakob tänker på då han skriver:  Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.” (Jak 1:2-3)
 
Då vi möter svårigheter, prövningar och frestelser, så står inte Jesus passivt vid sidan och iakttar oss för att se om vi ska klara det eller inte. Nej, Jesus engagerar sig personligen i din situation och vill hjälpa dig och styrka dig i det du står i. Förutsättningen är att du vänder dig till Jesus och tar emot den hjälp han vill ge dig.
 
I Efesierbrevet 6:10-17 berättas det om den rustning Gud vill vi ska vara utrustade med för att hålla stånd och övervinna. Det står att vi får ”hämta kraft hos Herren, av hans väldiga styrka.” Vidare står det om de olika delarna i rustningen som ska beskydda oss. Bland annat sår det om:
SANNINGENS BÄLTE
Då vi rör oss bort från sanningen ökar vår sårbarhet. Då vi inte längre erkänner sanningen för os själva och för andra, utan gömmer oss bakom förnekande och undanflykter har vi påbörjat vårt fall.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR
Vi får ta emot förlåtelse från Gud av bara nåd, inte på grund av vår egen rättfärdighet. Vi blir då iklädda rättfärdighetens pansar som är Jesu egen rättfärdighet. Den bygger inte på att vi är perfekta eller syndfria, utan det är en rättfärdighet vi får från Gud. Så länge vi vill leva nära Gud, lyda honom och leva i hans förlåtelse är vi iklädda rättfärdighetens pansar. Då vi medvetet handlar fel, skapar vi en öppning i rättfärdighetens pansar där vi blir sårbara.
FRÄLSNINGENS HJÄLM
Hjälmen skyddar vårt tankeliv. All synd börjar i vår tanke. Först tänker vi på möjligheten att handla fel och om vi inte genast avvisar den tanken, växer den alltmer till dess den övergår i handling. ”När begäret har blivit havande föder det synd” (Jakob 1:15).
ANDENS SVÄRD SOM ÄR GUDS ORD
Guds ord hjälper oss i livet. Det avslöjar det onda, säger sanningen om oss själva, vägleder oss och hjälper oss ta emot Guds tilltal till oss.
 
Att vara formbar
Allt levande förnyas. Att leva innebär att förnyas och förändras. Äpplet på äppelträdet blir inte färdigt på en dag, och det kan inte sluta utvecklas om det ska bli ett moget äpple, även om det tycker att det har hållit på att utvecklas en lång stund.
 
-Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp efter första bakslaget. Gud har inte gett upp med dig. Läs om hur han formar om lerkrukan gång på gång till dess den blir så som han vill ha den: Jeremia 18:4.
 
-Det gäller att inte tro att man är ”färdig” och inte kan utvecklas mer.
-Det gäller att fortsätta att vara ärlig och att våga se sanningen om sig själv i stället för att förneka den.
-Det gäller att fortsätta att låta Gud forma mig, så att sanningen om mig själv kan bli mer lik den sanningen som Gud har tänkt.

Andens frukt
I Jakobs brev liknas processen som leder fram till synd vid ett havandeskap. Det börjar i huvudet, i tanken. Tanken blir havande och om tanken på synden får utvecklas och få näring föder den till slut fram en öppen synd.
 
På samma sätt kan det som är gott få forma våra tankar och våra handlingar. Om vi låter Gud få forma våra tankar, så blir våra tankar havande med det som är gott och riktigt. Till slut blir det mer och mer naturligt för oss att göra det som är rättfärdigt.
 
Äpplet blir ett äpple bara för att det växer på, och tar emot näring genom ett äppelträd. Om det vuxit på en vinbärsbuske hade det aldrig kunnat bli ett äpple.
På samma sätt formas våra liv av det vi låter våra tankar fyllas med. Man formas och växer åt det håll man tänker. Släpp in Gud i dina tankar och låt honom forma dina tankar. Då kommer Andens frukt att mer och mer bli det som är naturligt för dig. Andens frukt beskrivs i Galaterbrevet 5:22-23: Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trofasthet, Ödmjukhet och Självbehärskning.
 
Men som sagt, ha lite tålamod. Frukten blir inte färdig på en dag. Det tar ett helt liv.
 
Om du vill låta dig formas av Gud till det han har tänkt med dig, kan du låta följande ord bli din bön och din bekännelse:
 Jag önskar låta den helige Ande forma och utrusta mig, så att jag kan leva i andlig tillväxt och bära Andens frukt.”

5 okt. 2017

Mobilisering! Söndag den 8 oktober

- Från norska Perleportalen -

General André Cox inviterer og oppfordrer til å delta på feiringen av «The Whole World Mobilising» søndag 8. oktober.

Selve feiringen vil finne sted i Regent Hall korps i hjertet av London, men vil bli strømmet direkte (live stream) i hele verden.

Direktesendingen starter klokka 12.00 med et hellighetsmøte, etterfulgt av en marsj kl. 14.30 til det historiske Trafalgar Square i London sentrum. Friluftsmøtet der vil være ledet av stabssjefen. Her blir det blant annet hornorkester, sangbrigade, den mannlige vokalkvartetten FourHymn og dans av gruppen Konverse.

Hovedmøtet - også direktesendt - vil begynne klokken 16.30 og vil gjestes av Konverse, Bill Booth Theatre Company (USA Central Territory) og det blir musikk fra musikkavdelingen i Regent Hall. Du får også se videoer og vitnesbyrd fra hele verden.

Läs mer HÄR.

4 okt. 2017

Rustad med kraft

  Steg sex i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
 
Bilden: Från den norska publiceringen av Tio Steg mot tro
Rustad med kraft
Då Jesus skulle lämna sina lärjungar och återvända till Fadern i himmelen säger han till dem:  Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden." (Luk 24:49)

Jesus var medveten om att hans lärjungar behövde en speciell utrustning av kraft för att kunna övervinna som kristna.

På samma sätt behöver vi idag fyllas med och utrustas med Guds kraft, för att kunna stå emot frestelse, leva ett rikt kristenliv och för att kunna leva i tjänst för Gud och vara till hjälp för andra människor.

I Bibeln finner vi flera olika uttryckssätt för att beskriva denna kraftutrustning:
…men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:5)
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen” (Apg 1:8)
Och de uppfylldes alla av den helige Ande” (Apg 2:4 om händelsen på pingstdagen)

Tömmas och fyllas
Att bli rustad med kraft, bli fylld med den helige Ande, innebär både att tömmas på något och att bli fylld av något. Både att bli av med något och att få något:
- Det innebär ett reningsbad. Att be om rening och förlåtelse för all synd och orenhet (se steg 5).
- Det innebär att befrias från sin självcentrering och låta Jesus vara centrum.
- Det innebär att tömmas på tillit till sig själv och fyllas av tillit till Gud.
- Det innebär att ge ifrån sig hat, bitterhet och avundsjuka mot andra människor och låta sig fyllas av Guds kärlek och omsorg till dem.
- Det innebär att sluta vara beroende av min egen bristande kraft och uthållighet och bli fylld av Guds kraft genom den helige Ande.

Född av Anden och fylld av Anden
En gång då Jesus var på vandring från Jerusalem till Galileen, stannade han vid en brunn i Samarien och samtalade med en kvinna. Eftersom hon just höll på att hämta upp vatten, använde Jesus vattnet som en bild på det nya livet, frälsningen. Han säger: ”Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." (Joh 4:14)

Detta är vad som sker i pånyttfödelsen. Jesus placerar själva källan, utflödet av liv, i oss. Vi har blivit födda av Anden. Att bli född av Anden är att bli frälst, att bli pånyttfödd, att bli ett Guds barn. Den helige Ande flyttar in i oss, föder oss på nytt och vi blir en boning, ett tempel, för den helige Ande. Anden bor sedan i oss med sin fullhet. (Steg 3)

Alla kristna har alltså tagit emot den helige Ande och är ständigt bärare av det gudomliga livet.

Vid ett senare tillfälle i Jesu liv står Jesus i Templet och undervisar om det som kommer att ske på pingstdagen. Han säger: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)
Här talas det inte längre om att livet skulle födas in i oss, utan att källan som vi redan tagit emot, ska frigöras och fritt få strömma fram från vårt inre.

Att bli uppfylld med den helige Ande, rustad med kraft, sker då denna källa av liv i vårt inre blir förlöst och frigjord och kan strömma fram med ny kraft, glädje och kärlek. Då jag på detta sätt överlåter mig helt i Guds händer är det Guds egen kraft som får ta över i mitt liv.

Detta är att bli fylld av Anden, döpt med den helige Ande.

Den gamle kyrkofadern Augustinus (300-talet e.Kr.) lär ha förklarat detta med att jag får den Helige Ande då jag blir frälst, men då jag blir andedöpt får den helige Ande mig.

”Låt er uppfyllas av Ande” (Ef 5:18)
På samma sätt som Jesus var angelägen om att hans lärjungar skulle bli döpta med den Helige Ande, så uppmanar oss Bibeln idag att låta oss uppfyllas av Ande.

- Det är möjligt, och efter Guds vilja, att alla ska bli födda av den helige Ande och att alla ska bli fyllda av den helige Ande.
- Gud vill att vi ska vara bärare av hans liv och att vi ska låta hans kraft förlösas i våra liv.
- Gud vill att vi ska uppleva både påskens och pingstens under.

Vad har Gud lovat?
Att detta är en möjlighet för alla kristna
·         Jag utgjuter min Ande över alla människor” (Apg 2:17)

Gud vill ge detta till var och en som uppriktigt ber honom
·         Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader ge helig Ande från himmelen till dem som ber honom” (Luk 11:13)

Hur kan jag ta emot det?
Guds löfte om att bli fylld med den helige Ande tar man emot på samma sätt som löftet om frälsningen (se steg 3), genom att ta ett steg i tro.

Gud vill ge den helige Ande till den som ber. Om det är ditt hjärtas längtan att Gud ska fylla den med sin Ande och du vill överlåta dig år honom, får du be Gud om det. Då kommer Gud att göra det.
Om du tror att Guds löfte är sant får du sedan tacka Gud för att han har fyllt dig med den helige Ande. På samma sätt som med frälsningen är detta inte först och främst en känsloupplevelse. Det är en andlig verklighet.

- Man blir inte frälst för att man känner sig frälst – man blir frälst för att Gud lovar det.
- Man blir inte fylld med den helige Ande för att man känner det så – man blir det för att Gud lovar det.

Någon har formulerat hur man tar emot Guds gåva på följande sätt:
Du behöver bara falla ner på dina knän och be om det, och sedan resa dig och tro att du har fått det, och sedan gå ut och leva som om du tagit emot det, bara för att upptäcka att det verkligen tillhör dig.” (Chick Yuill ”Vi behöver helgon” FA-press förlag sid.97)

Är någon törstig, så kom till mig och drick”, säger Jesus i Joh 7:37. Är du törstig? Har du en längtan att överlåta dig till Gud? Har du en längtan att Guds kraft ska få fylla dig helt och fullt?
Då kan du be Gud om det och göra denna bekännelse till din egen:
Jag har tagit emot förlåtelse och rening (steg 5), och låter nu Jesus fylla mig med den helige Andes kraft. Jag låter också Jesus vara Herre i mitt liv, så att det är hans kraft som gör mig stark och inte min egen.”

2 okt. 2017

Förlåtelse

Steg fem i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.

Bilden: Från den norska publiceringen av Tio steg till tro
Synden
Ordet ”synd” i bibeln är översatt från ett grekiskt ord som egentligen betyder ”att missa målet”. Synd är alltså helt enkelt att missa målet med livet. Vad är det då som är målet med livet?


-Målet i livet är framför allt att leva i harmoni med Gud (Steg 1 handlade just om detta: att finna vila för den längtan som bor i varje människa)
-Men målet är också att leva i harmoni med andra människor, med resten av skapelsen och i harmoni med sig själv (=frid).
Att inte tro på Jesus beskrivs också som synd i Bibeln (Joh 16:9). Det är naturligt, för om vi inte tror på honom kan vi ju inte heller leva i harmoni med honom.
Allt som vi gör i livet som stör den här harmonin med Gud är alltså synd. Det kan vara ”stora” saker som alla människor kan se, och det kan vara ”små” saker som ingen annan än vi själva märker.
Det är inte bara några få människor som syndar, alla människor syndar. I Romarbrevet 3:23-25 står det:  ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”

Fördömelse och skuld
Synd får många konsekvenser. Det förstör mitt förhållande till Gud. Det inverkar också väldigt ofta på mitt förhållande till andra människor genom att jag skadar dem genom min synd. Det påverkar också mig själv genom att jag får dåligt samvete, känner skuld och fördömelse som ett resultat av min synd. Denna skuld och känsla av fördömelse kan ibland vara så stark att den totalt förtrycker mitt liv.


Det dåliga samvetet, skulden och fördömelsen är inte bara något negativt. Det är en signal till mig själv att något borde göras. Och det finns botemedel.

Syndborttagningsmedlet

I bibelcitat ovan från Romarbrevet presenterar Gud sitt syndborttagningsmedel:  ”Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”
Lögnerna och undanflykterna kan inte mer än tillfälligt lindra skulden och fördömelsen. Men genom att ge sitt blod för vår skuld, tar Jesus på sig straffet för vår synd. Guds syndborttagningsmedel, Jesu blod, lindrar inte bara skulden, den tar bort den!

Förlåtelse

Tänk dig att någon som du älskar har gjort bort sig och dragit på sig en stor skuld. Om du älskar den personen riktigt mycket kan det hända att du går in och betalar skulden för honom eller henne.
Men även efter det att du betalat skulden kan det finnas kvar en känsla av besvikelse över att din gode vän kunde göra så illa mot sig själv och mot dig. Och fastän skulden är betald hänger irritationen och besvikelsen kvar. Så är det inte med Gud. Han tar inte bara bort skulden, han förlåter oss.
Det finns en enorm, frigörande kraft i förlåtelsen:
-Förlåtelse har makt att hela relationer mellan människor.
-Förlåtelse har makt att hela en människa invärtes som går och bär på skuld och nederlag.
De flesta människor har säkert upplevt förlåtelsens kraft någon gång. Då man lever med en ouppklarad relation med någon en längre tid kan man bli alldeles lamslagen och inte finna glädje i någonting. Och så – en dag – räcker en av parterna ut sin hand till försoning och förlåtelse. Ljuset bryter igenom, vi blir på nytt helade och kan börja leva igen.

Första Johannesbrevet 1:7-9

I 1 Joh 1:7-9 kan vi läsa: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”
Dessa verser sammanfattar innehållet i steg 5:
-Vandra i ljuset – obegränsad gemenskap; sanningen; i ljuset kan man inte dölja något.
-Syndborttagningsmedlet – Jesu offerdöd för vår skuld; Jesu blod
-Effekten av lögner och undanflykter – Självbedrägeri; vi bedrar oss själva
-Resultat av att bekänna vår synd – Gud renar oss=tar bort vår skuld; Gud              förlåter=återupprättad gemenskap; komma in i ljuset.

Avlösningen

Då vi på detta sätt uppenbarar och bekänner vår synd, renar och förlåter Gud oss från all orättfärdighet. Det är inte säkert att du får en känsla av att vara förlåten, men Gud har lovat oss något mycket mer än bara en känsla av att vara förlåten: Han har lovat verklig förlåtelse!
Ta emot den! Låt reningen och förlåtelsen sjunka ned djupt inne i dig själv!
Kanske vill du nu gå igenom din självrannsakan från steg 4 och be om helande och förlåtelse för det du skrivit ned.
Du kan börja med att ta steget genom att göra denna bekännelse till din egen:
Jag bekänner min synd inför Gud, och för varje synd jag bekänner tar jag emot rening och förlåtelse

1 okt. 2017

Tidig söndagsmorgon den 1 oktober

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Dessutom ny månad och ny bibelläsningsplan. Du finner alltid månadens bibelläsningsplan i vänsterspalten på www.rupeba.se. I vår bibelläsningsplan kan man läsa Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, Gamla Testamentet på två år, eller, om man läser alla spalterna Hela Bibeln på ett år.

Det är en fantastisk möjlighet att varje dag får börja dagen med att läsa Bibeln och be till Gud. Jag är helt överväldigad av att det är så många som följer med i vår pågående läsning av Gamla Testamentet på två år. Jag har en lång lista på människor som varje morgon får ett mejl ifrån mig med en kommentar till dagens kapitel. Vi har just nu börjat med läsningen av Första Kungaboken. Vill du också vara med? Du behöver bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så skriver jag upp dig på utsändningslistan.

Under den gångna veckan läste jag på den dagliga bibelläsningen från Nya Testamentet uppmaningen att träna sig i gudsfruktan: "Träna dig i stället i gudsfruktan.  Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla." (1 Tim 4:7-9). Du kan läsa inlägget HÄR.

Hur tränar man sig i gudsfruktan? Vi översköljs av information om fysisk träning. Det växer upp träningslokaler där vi kan få hjälp av en PT (personlig tränare) med vår fysiska träning. Men hur tränar vi gudsfruktan?

Den regelbundna bibelläsningen är viktig. Där får vi höra Gud tala.

Vår bön blir ofta bara att vi talar om vad vi tycker att Gud bör göra den dagen. Men vad är det är viktigast? Att vi talar om för Gud vad vi tycker han bör göra, eller att han får tala om för oss vad han tycker att vi ska göra? 

Men det kan vara bra att skaffa sig en PT också då det gäller bibelläsningen. Kom överens med någon att ni kan vara varandras PT. Ta kontakt med varandra varje dag och berätta för varandra vad som speciellt talade till dig i dagens bibelläsning. 

Ha en välsignad vecka och glöm inte bort att träningen i gudsfruktan.
Peter Baronowsky

27 sep. 2017

Självkännedom

Steg fyra i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
 
Bilden: Från den norska publiceringen av Tio steg mot tro
Grunden
   Då man bygger ett hus är det viktigt att man lägger en riktig grund. Om grunden inte är tillräckligt stabil, hjälper det inte hur fint resten av huset är. Grunden behöver inte bara vara stadig nog för huset, den måste också vara lagd på rätt sätt, så att den kan stå emot fukt. Annars kommer huset snart att förstöras inifrån genom mögel- och fuktskador.
   Om det är så viktigt med grunden då man ska bygga ett hus, är det minst lika viktigt hurdan grunden ser ut då jag ska bygga mitt liv.
   Den här serien handlar om hur man bygger upp sitt liv. För att det ska gå att bygga vidare måste vi först se till att grunden vi har lagt tål att bygga vidare på.
   Om du personligen har tagit de tre första stegen i den här serien så är du nu en kristen. Du har fått ta emot en person i ditt liv som är större och starkare än du själv och som aldrig kommer att svika dig: Jesus.
   Men till en god grund hör också att ha en realistisk bild av sig själv. Det finns många människor som byggt upp sitt liv på en lögn, på undanflykter eller på osunda relationer.

Lögn
   Då man bygger sitt liv på en lögn, måste man snart följa upp lögnen med nya lögner för att skydda den första lögnen. Till slut blir hela livet ett nätverk av lögner och vi blir mer och mer fyllda av oro för att någon ska avslöja alla våra lögner. Det kan bara sluta på ett sätt. Förr eller senare faller huset ihop.

Undanflykter
   Att bygga sitt liv på undanflykter kan kanske kännas lite behagligare än att bygga huset på lögner. För om vi upprepar våra undanflykter tillräckligt ofta kan vi lätt börja tro att det är sanningen.
   Även om det känns behagligt att komma med undanflykter som t.ex. ”Det var inte mitt fel” – ”Det beror på den och den…” – ”Det kan inte jag rå för…”, så är alla dessa undanflykter ett hinder för mig att börja bygga mitt liv på sanningen.

Osunda relationer
   Det finns kanske människor i mitt liv som jag tycker har skadat mig och som är orsak till min situation idag. Det kanske känns svårt att förlåta en sådan människa.
   Det kanske också finns människor som jag borde gå och be om förlåtelse. Brist på förlåtelse kan vara som ett gift i en människas liv. Det kan förtära en människa inifrån.
   Att inte förlåta en annan människa kan göra mig så bitter att hela min personlighet förändras. Jag kan till och med få psykiska och fysiska sjukdomar av brist på förlåtelse.
   Det är viktigt att rensa ut all gammal oförlåtelse då man ska börja bygga ett nytt liv, så man inte fastnar i det gamla livsmönstret.

”Sanningen ska göra er fria” – Joh 8:32
   Den enda grunden som håller att bygga livet på är sanningen.
Ibland kan man kanske uppleva sanningen om sig själv som ett hot. Men då beror det på att det finns saker i mitt liv som inte tål ljuset och som inte borde vara där.
   Men sanningen fungerar normalt som en befrielse. Även om sanningen är negativ kan det ändå vara en befrielse att den kommer fram. Då behöver jag inte längre vara rädd att bli avslöjad. Då har jag börjat bygga mitt liv på det som är äkta, det som är sant.

Våga se dig i spegeln!
   För att kunna bygga vidare på sin personlighet är det viktigt att man startar med en sann bild av sig själv. Man måste vara ärlig mot sig själv och se sig själv i spegeln såsom man verkligen är.
   En del människor har en mycket negativ bild av sig själva. De finner bara fel i sitt handlande och i sin personlighet. Då man upplever sin situation på detta sätt är det lätt att man går och bär på en skuld som är långt större än ”sanningen”.
   Andra människor har en alltför positiv självuppfattning. De har svårt att finna något som är fel alls i sitt liv och i sin personlighet. Allt man gör är rätt och om det överhuvudtaget finns något som är fel så beror det alltid på andra.
   Sedan finns det också människor som pendlar mellan dessa ståndpunkter. Ena stunden är man störst och bäst i världen och näst stund är man inte värd någonting.

Sanningen om mig själv
   Det finns något fint i varje människa. Också i mig. Det finns något som är sant och äkta i min personlighet och som Gud har skapat till ”sin avbild”.
   Jag måste våga se och göra något åt det som inte borde få finnas i mitt liv, för att det som är fint ska kunna komma fram. Det är först då jag vågat se sanningen och släppt fram det som är äkta och sant, som jag kan få balans och vila i mitt inre. Då behöver jag inte längre vara rädd att bli avslöjad, för då finns det inte längre något att avslöja.

Personlig självrannsakan
   Det fjärde steget, liksom de andra stegen, markerar börja på en ny livsstil. Det kan börja med att du gör en personlig självrannsakan som kan hjälpa dig att lära dig själv bättre, och att kunna se saker som kan vara till hinder för din fortsatta utveckling.
   Självrannsakan kan hjälpa dig att:
-uppenbara det som sårat och skadat dig, så att du kan ta emot helande i ditt liv
-kunna sända ut förlåtelse till de personer som gjort dig illa, så att du själv kan bli fri
-känna igen och avslöja tankar och reaktioner som är till skada för dig och andra, så att du kan vara på din vakt
   Du kan börja med att göra denna bekännelse till din egen: ”Jag vill låta den Helige Ande upplysa mitt inre, så jag kan lära känna mig själv och det som skadat mig i mitt liv. Genom det kan jag ta emot helande och befrielse samt få kraft till att bättre möta framtiden”

Ta fram papper och penna, be den Helige Ande leda dig och skriv ned svaren på följande frågor:
1/Vilka är mina goda sidor? Skriv en lista och börja med de mest framträdande.
2/Vilka är mina dåliga sidor? Skriv en list och börja med de mest framträdande.
3/Skriv ned saker i det förflutna som du vill bekänna och be om förlåtelse för.
4/Vad är det för saker som har gjort ont och skadat mig i mitt liv? Är jag villig att förlåta de människor som skadat mig?

Om du har tillgång till en själavårdare eller någon annan som du har förtroende för kan det vara till hjälp att gå igenom dina svar med den personen och be tillsammans.